Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

New Catalogue 2011 / Νέος Κατάλογος 2011

The first version of the new 2011 catalogue of my miniature food related jewelry is out! It will be updated as new designs are added over time...I hope you'll enjoy it!


Η πρώτη έκδοση του νέου καταλόγου με τα σχέδια κοσμημάτων του 2011 είναι έτοιμη!
Ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται καθώς θα προστίθενται νέα σχέδια... Ελπίζω να τον απολαύσετε

1 σχόλιο: