Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

I am published! / Δημοσιεύτηκα!

Mini Gourmet Cuisine was published in a Greek newspaper last weekend!
The editor saw my work @ the charity bazaar I attended early this month and decided it worth mentionning it...
Thank you so much Angeliki!

H Mini Gourmet Cuisine δημοσιεύτηκε την προηγούμενη Κυριακή στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία!
Η Αγγελική είδε τη δουλειά μου στο φιλανθρωπικό bazaar που συμμετείχα στις αρχές Νοεμβρίου και έκανε μια υπέροχη αναφορά στη στήλη της!
Σ'ευχαριστώ πολύ Αγγελική!

6 σχόλια: